ZWROTY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami dostawy, poniesionymi przez Konsumenta, na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania produktu.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie.

adres do zwrotu:
Kidmann
ul. Spokojna 52
83-010 Straszyn


Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.